ایران خودرو مختاری پیرپور 04432773317
** پیش فروش **سمند موتور ملي دوگانه سوز EF7قیمت کارخانه330165000قیمت بازار 338000000
پیش فروش برچسب تحویل پیش پرداخت پرداخت ها سود مبلغ سود هدیه جمع سود قیمت تمام شده