ایران خودرو مختاری پیرپور 04432773317
** پیش فروش **دانگ فنگ H30 CROSSقیمت کارخانه453000000قیمت بازار 513000000
پیش فروش برچسب تحویل پیش پرداخت پرداخت ها سود مبلغ سود هدیه جمع سود قیمت تمام شده