اقساطی منعطف قیمت نقدی ریال

پیش پرداخت اقساط نحوه پرداخت مبلغ چک قیمت تمام شده سود پس انداز تحویل
❶شناسنامه و کارت ملی خریدار و چک دهنده
❷پیش پرداخت در یک کارت بانکی عضو شتاب
❸ چک بدون برگشتی همراه پرینت 30 گردش حساب با مهر بانک
❹ فرم گواهی امضا خریدار و چک دهنده و وکالت فک پلاک توسط دفتر خانه